perɭhawk

internet developerl


nabídka know-how

↠ Zpracování dat, databáze, big data

Databáze, FS, internet. Analýza dat, návrh datových modelů, optimalizace dat, migrace, transformace, konverze, ...

↠ Hromadné zpracování, automaty

Vytvářím a provozuji crowlery, boty, které prohledávají internet a zachycují změny dat v čase.

↠ WEB aplikace

Vývoj WEBových aplikací, mobilních aplikací. Specializované WEBové aplikace - servery (WEB, email, SMS, relay, proxy ...)

↠ Integrace aplikací

Pomocí úprav ve zdrojových kódech, webových služeb nebo přímým propojením datových zdrojů.

↠ Open source software

Lokalizace, customizace, instalace Open source řešení.

↠ Systémy

Instalace, správa serverů, serverových řešení, operačních systémů

↠ Další

Zabezpečení PGP,PKI, fotografie


zásady

↠ open source

všechny mnou vyvíjené aplikace jsou s otevřeným kódem, zákazník má vždy vše k dispozici na serveru

↠ v jednoduchosti je síla

nepouštím se do těžkopádných řešení - v profesním životě, hlavně působením ve velkých firmách jsem toho viděl dost a jen úžasná řešení jsou ta, která jsou provozovatelná s minimem energie

↠ řešení cesty nejmenšího odporu

ne vše se dá vždy vyřešit čistě, řada věcí se dá obejít a dospět tak rychleji a elegantněji k cíli


geek code

 -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS>!$ d-(---) s: a@ C++ UL++++$ P++++$ L+++ E? W++$
N? o? K? w-- O? M++$ V? PS- !PE !Y PGP++$ !t !5 X?
R? tv-- b? DI-- !D G++ !e h---- r+++ y+++@
------END GEEK CODE BLOCK------ 

kontakt

Kontaktní adresa:

perlhawk@hrabalovi.name